logotipo cica

La asociación | Miembros


  • Carmen Ferreira Boo (ELOS)

   • Universidad
    • Universidad de Santiago de Compostela
   • Cargo
    • Lic. Filología Hispánica
   • Empresa
    • Facultad Ciencias de la Educación
   • Email
 
  • Observaciones

    • Miembro de la “Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil" ELOS

      

     Investigadora colaboradora de la Red Temática “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI) 

 
  • Lineas de investigación

    • LIJ de tradición oral
     LIJ en lenguas de España (catalán/español/euskera/gallego)
     Teoría de LIJ
 
  • Publicaciones

    • PUBLICACIÓNS EN LIBROS Y OTROS SOPORTES.

      

     - (como redactora) en Roig-Rechou, Blanca-Ana (coord. e dir.), Informe de literatura 2007, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2008. (ISBN 879-84-453-4696-9)

      

     - (como redactora) en Roig-Rechou, Blanca-Ana (coord. e dir.), Informe de literatura 2008, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2009. (ISBN 879-84-453-4841-3)

      

     - (como redactora) en Roig-Rechou, Blanca-Ana (coord. e dir.), Informe de literatura 2009, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010. (ISBN: 978-84-453-4946-5)

      

     - (como redactora) en Roig Rechou, Blanca-Ana e Agra Pardiñas, Mª Xesús (eds.), Itinerario de lecturas. De camiño a Compostela pola LIX, Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura / ELOS (Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/ LIJMI (Rede temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano”), 2010. (ISBN: 978-84-693-1194-3)

      

     - (como redactora) en Roig Rechou, Blanca-Ana e Franco Vázquez, Carmen (eds.), Antoloxía. A Santiago. Relatos de Camiño infanto-xuvenís, Xunta de Galicia. Consellería de Cultura e Turismo. Dirección Xeral de Promoción e Difusión da Cultura / ELOS (Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil / LIJMI (Rede temática de investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano”), 2010. (ISBN: 978-84-693-1193-6)

      

     - (Redactora) en Roig Rechou, Blanca-Ana, Soto López, Isabel e Neira Rodríguez, Marta (coords.), Reescrituras do conto popular no século XXI, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010. (ISBN: 978-84-9914-153-4)

      

     - (Coautora con Blanca Ana Roig Rechou), “O conto de transmisión oral na LIX galega”, en Roig Rechou, Blanca-Ana, Soto López, Isabel e Neira Rodríguez, Marta (coords.), Reescrituras do conto popular no século XXI, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, pp. 83-105. (ISBN: 978-84-9914-153-4)

      

     - (Coautora), “Bibliografía seleccionada e descrita sobre o conto”, en Roig Rechou, Blanca-Ana, Soto López, Isabel e Neira Rodríguez, Marta (coords.), Reescrituras do conto popular no século XXI, de Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2010, pp. 225-241. (ISBN: 978-84-9914-153-4)

      

     - (Coautora con Alexia Dotras Bravo, Mar Fernández Vázquez e Esther de León Viloria), “PoeMar: recursos para o ensino”, en Josè Antònio Gomes, Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos (coords.), Maré de Livros, Porto: Deriva Editores, col. Deriva, n.º 15, 2010, pp. 103-110. (ISBN: 978-972-9250-73-6)

      

     - (Coautora con Blanca-Ana Roig Rechou, Mar Fernández Vázquez e Esther de León Viloria), “A recepción de Lois Pereiro (1996-2010)”, en Mª Xesús Nogueira e Anxo Tarrío (eds.), Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2011, pp. 117-165. (ISBN: 978-84-9887-697-0)

      

     - (Redactora) en Roig-Rechou, Blanca-Ana (coord. e dir.), Informe de literatura 2010, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de Política Lingüística. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011. (ISBN: 978-84-453-5021-8)

      

     - “Reescrituras do conto de transmisión oral na Literatura Infantil e Xuvenil galega”, en Lourdes Lorenzo García, Blanca-Ana Roig Rechou y Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Crítica e Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Crítica e Investigação em Literatura Infantil e Juvenil, edición de Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño González, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.01, 2011, pp. 399-404 (ISBN: 978-972-8952-17-4). CD-Rom/E-book

      

     -"Unha selección de álbums inesquecíbeis", en Blanca Ana Roig rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), O album na Literatura Infantil e Xuvenil (2000-2010), Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/Novacaixagalicia, 2011, pp.69-78. (ISBN: 878-84-9914-295-1)

      

     - “El tratamiento de los mitos clásicos en la literatura infantil y juvenil gallega”, en Lorenzo García, Lourdes, Blanca-Ana Roig Rechou e Veljka Ruzicka Kenfel (coords.), Literatura Infantil y Juvenil y Diversidad Cultural/Literatura para a Infância e Juventude e Diversidade Cultural, edición de Rui Ramos y Ana Fernández Mosquera, Vigo/Braga: ANILIJ. Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil/ELOS. Asociación Galego-Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil/Centro de Investigação em Estudos da Criança (Instituto de Educação - Universidade do Minho), col. Estudos.02, 2012. (ISBN: 978-972-8952-21-1). CD-Rom/E-book

      

     - “Actualización dun mito nunha temática tabú: A cabeza de Medusa, de Marilar Aleixandre”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords.), A narrativa xuvenil a debate (2000-2011), ilust. da cuberta e interiores Pablo Vidal, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/LIJMI/Novacaixagalicia, 2012, pp. 97-111. (ISBN: 978-84-9914-429-0).

      

     Revistas:

      

     -Ferreira Boo, Carmen. 2009. “A guerra civil na narrativa infantil e xuvenil, de Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domíngez e Isabel Soto López (coords.)” en Boletín Galego de Literatura, nº 39-40, 1º e 2º semestre 2008, “Recensións”, pp. 397-408.

      

     -Ferreira Boo, Carmen. 2009. Sopa de marsopa. Isabel Freire Bazarra” en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 17 (II Série), “Recenções e notas críticas”, pp. 86-87.

      

     -Ferreira Boo, Carmen. 2009. “Circo Rigatoni. Pinto&Chinto”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 18 (II série), “Recenções e notas críticas”, pp. 76-77.

      

     -Mª del Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de León Viloria. 2009. “Escrito por mulleres” en Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 25, “Actualidade”, pp. 133-150.

      

     -Mª del Mar Fernández Vázquez e Carmen Ferreira Boo. 2009.Antología de poetas y prosistas españoles, de José Montero Reguera y Alexia Dotras Bravo (eds.)” en Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, volumen 7(2), “Reseñas/Reviews”, pp. 165-173.

      

     -Ferreira Boo, Carmen. 2009. “Pequeña memoria recobrada: libros infantiles del exilio del 39. Ana Pelegrín, María Victoria Sotomayor e Alberto Urdiales (eds.)” en Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, volumen 7(2), “Reseñas/Reviews”, pp. 173-177.

      

     -Ferreira Boo, Carmen. 2010. “A colección O. Contos a pedir de boca, de OQO Editora” en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude), n.º 19 (II Série), “Referências”, pp. 48-51.

      

     -Ferreira Boo, Carmen. 2010. “Pequeña memoria recobrada: libros infantiles del exilio del 39. Ana Pelegrín, María Victoria Sotomayor y Alberto Urdiales (eds.)” en Malasartes. Cadernos de Literatura para a infância e a juventude, n.º 19 (II Série),"Recenções e notas críticas", pp. 88-90.

      

     -Ferreira Boo, María del Carmen. 2010. “Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a juventude, n.º 16” en Boletín Galego de Literatura, nº 43, “Recensións”, 1º Semestre 2010, pp. 286-292.

      

     -Ferreira Boo, María del Carmen. 2010. “O regreso do barco-escola Arroás” en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 20 (II série), “Referências”, pp. 38-41.

      

     -Mª del Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de León Viloria. 2010. “Escrito por mulleres”, en Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 26, “Actualidade”, Vigo, pp. 67-69.

      

     -Mar Fernández Vázquez e Carmen Ferreira Boo. 2011. “Apuntamentos de Crítica xenética sobre Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz”, en Moenia. Revista Lucense de Lingüística&Literatura, n.º 16 (2010), “Varia”, pp. 437-450.

      

     - Ferreira Boo, María del Carmen. 2011. “Cerrillo, Pedro César y César Sánchez Ortiz (eds.) (2010). Tradición y modernidad de la literatura oral (Homenaje a Ana Pelegrín)”, en AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 9, “Libros reseñados”, pp. 231-236.

      

     - Ferreira Boo, María del Carmen. 2011. “O ‘uso lúdico’ dos contos de transmisión oral na Literatura Infantil e Xuvenil Galega do século XXI”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Estudos”, Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 38-44. 

      

     - Ferreira Boo, María del Carmen. 2011. Del hueso de una aceituna. Nuevas aproximaciones a la literatura oral, de Antonio Rodríguez Almodóvar”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões e notas críticas”, “Estudos e revistas”, Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 122-123.

      

     - Ferreira Boo, María del Carmen. 2011. Tradición y modernidad de la literatura oral (Homenaje a Ana Pelegrín), de Pedro C. Cerrillo y César Sánchez Ortiz”, en Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 21-22 (II Série), “Recensões e notas críticas”, “Estudos e revistas”, Porto: Porto Editora, novembro 2011, pp. 124-125. (ISSN: 0874-7296). (

      

     - Mª del Mar Fernández Vázquez, Cristina Fernández Santomé e Carmen Ferreira Boo. 2011. “A muller na Literatura galega no ano 2010”, en Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 27, “Actualidade”, pp. 138-141.

      

     -Ferreira Boo, María del Carmen. 2011. “Posibilidade/necesidade de edicións de Crítica xenética de Literatura Infantil e Xuvenil”, en II Xornada da Crítica Galega. A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil, Escrita Contemporánea. Q, Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Comisión executiva da Sección de Crítica da AELG, pp. 73-74.

      

     - Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de León Viloria. 2011. “Bibliografía sobre a Literatura Infantil e Xuvenil Galega no século XXI (2000-2010)”, en II Xornada da Crítica Galega. A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil, Escrita Contemporánea. Q, Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Comisión executiva da Sección de Crítica da AELG, pp. 93-133.

      

     - Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de León Viloria. 2011. “Premios da Crítica española 2009”, en II Xornada da Crítica Galega. A Crítica e a Literatura Infantil e Xuvenil, Escrita Contemporánea. Q, Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG). Comisión executiva da Sección de Crítica da AELG, pp. 135-139.

      

     - Mª del Mar Fernández Vázquez, Cristina Fernández Santomé e Carmen Ferreira Boo. 2012. “A muller na Literatura galega no ano 2011”, en Festa da palabra silenciada (Publicación Galega Feminista), n.º 28, “Actualidade”.

      

     - Ferreira Boo, María del Carmen. 2012. “La reescritura de brujas y princesas en la Literatura Infantil y Juvenil gallega del siglo XXI”, en AILIJ. Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil, n.º 10, (no prelo). |

     anilij@uvigo.es

      

 
 

Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil

Teléfonos: (34) 986 81 22 54
E-mail:anilij@uvigo.esasociacionanilij@gmail.com

© Copyright 2008 - 2009 ANILIJ | Todos los derechos reservados

 

Validador W3C XHTML Validador W3C CSS Realizado por 00 ESTUDIO AUDIOVISUAL