logotipo cica

La asociación | Miembros


  • Esther De León Viloria (ELOS)

   • Universidad
    • Universidad de Santiago de Compostela
   • Empresa
    • Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades
   • Email
 
  • Observaciones

    • MIEMBRO DE LA RED TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN “Las Literaturas Infantiles y Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIJMI)/“As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano” (LIXMI) Y DE ELOS (A ASOCIACIÓN GALEGO-PORTUGUESA DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA INFANTIL E X/JUVENIL).

      

      

 
  • Lineas de investigación

    • LIJ en lenguas de España (catalán/español/euskera/gallego)
 
  • Publicaciones

    • Libros e publicacións en CD-Roms

      

     Dotras Bravo, Alexia, Mar Fernández Vázquez, Carmen Ferreira Boo e Esther de León Viloria. 2010. “Ateliers. PoeMar: recursos para o ensino”, en Maré de livros (coords. José António Gomes, Isabel Mociño, Ana Margarida Ramos e Blanca-Ana Roig Rechou). Porto: Deriva Editores, pp. 102-110 (ISBN: 978-972-9250-73-6).

      

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2008. Informe de literatura 2007. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (ISBN: 879-84-453-4696-9). Redactora.

      

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2009. Informe de literatura 2008. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (ISBN: 978-84-453-4841-3). Redactora.

      

     Roig Rechou, Blanca-Ana (coord.). 2010. Informe de literatura 2009. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (ISBN: 978-84-453-4946-5). Redactora.

      

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Mª Jesús Agra Pardiñas (eds.). 2010. Itinerario de Lecturas. De camiño a Compostela pola LIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS/LIJMI (ISBN: 978-84-693-1194-3). Redactora.

      

     Roig Rechou, Blanca-Ana e Carmen Franco Vázquez (eds.). 2010. A Santiago. Relatos infanto-xuvenís para o Camiño. Antoloxía. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS/LIJMI (ISBN: 978-84-693-1193-6). Redactora.

      

     Publicacións periódicas

      

     - “Unha nova serie literaria”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 11 xaneiro 2011, p. 42.

      

     - “A muller na literatura galega no ano 2009”, Festa da palabra silenciada. Publicación Galega Feminista, n.º 26, “Actualidade”, 2010, pp. 67-69. Coautora con Mar Fernández Vázquez e Carmen Ferreira Boo.

      

     - “Memorias de un niño campesino”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 20 (II série), “Reler”, novembro 2010, pp. 50-51.

      

     - Mil cousas poden pasar. Libro I. Jacobo Fernández Serrano”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, n.º 20 (II série), “Recensões e notas criticas”, “Livros para crianças e jovens”, “Em galego”, novembro 2010, pp. 79-80.

      

     - “Fina Casalderrey prolonga a carreira con dúas obras”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 28 setembro 2010, p. 45.

      

      

     - “A obra para os máis novos de Bernardino Graña”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 27 xullo 2010, p. 48.

      

     - “Santiago Jaureguizar ‘colle o tintimán’ ao lectorado”, El Correo Gallego, “Tendencias”, “Literatura Infantil e Xuvenil”, “ELOS de lectura”, 6 xullo 2010, p. 50.

      

     - “Sansón Troleyro. Estudante de pan e sardiña. Enrique Vázquez Pita”, Malasartes Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude,  n.º 19 (II Série), “Recenções e notas críticas”, maio 2010, pp. 78-79.

      

     - “Mercedes Bangueses Vázquez. A ilustración do libro en Galicia. Céltiga, Lar, Nós, editoriais con inquietude artística”, Boletín Galego de Literatura, n.º 43, “Libros”, 1º semestre 2010, pp. 273-279.

      

     - “Escrito por mulleres”, Festa da palabra silenciada. Publicación Galega Feminista, n.º 25, “Actualidade”, 2009, pp. 133-150. Coautora con Mar Fernández Vázquez e Carmen Ferreira Boo.

      

     - “Xenaro e a mochila verde. Mar Guerra”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude,  n.º 18 (II série), “Recenções e notas críticas”, outubro 2009, pp. 82-83.

      

     - “A pastelería de Dona Remedios. Agustín Fernández Paz”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude,  n.º 17 (II série), “Recenções e notas críticas”, abril 2009, pp. 80-81.

      

     - Álvarez Blázquez nas publicacións periódicas en galego do s. XXI”, en Diario de Ferrol, “Nordesía”, n.º 481, “Enfiando”, 18 maio 2008, p. 23. Coautora con Mar Fernández Vázquez. Tamén está colgado na páxina web do xornal.

      

     - “Escrito por mulleres”, Festa da palabra silenciada. Publicación Galega Feminista, n.º 24, “Actualidade”, 2008, pp. 130-142. Coautora con Mar Fernández Vázquez e Marta Neira Rodríguez.

      

     - “Petando nas portas de Dylan. Antonio García Teijeiro”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude,  n.º 16 (II série), “Recenções e notas críticas”, outubro 2008, pp. 79-80. Coautora con Mar Fernández Vázquez.

      

     - “Minimaladas. Carlos López”, Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude,  n.º 16 (II série), “Recenções e notas críticas”, outubro 2008, pp. 79-81.

      

 
 

Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil

Teléfonos: (34) 986 81 22 54
E-mail:anilij@uvigo.esasociacionanilij@gmail.com

© Copyright 2008 - 2009 ANILIJ | Todos los derechos reservados

 

Validador W3C XHTML Validador W3C CSS Realizado por 00 ESTUDIO AUDIOVISUAL