logotipo cica

La asociación | Miembros


  • Eulalia Agrelo Costas (ELOS)

   • Universidad
    • Universidade de Vigo
   • Departamento
    • Dpto Didácticas especiales
   • Cargo
    • Licenciada en Filoloxía galego-portuguesa
   • Empresa
    • Facultad de Educación
   • Email
 
  • Observaciones

    • Eulalia Agrelo pertenece al Grupo de Investigación 'Investigacións literarias, artísticas, interculturais e educativas. Lecturas textuais e visuais' (LITER 21)" y a la  "Red Temática de Investigación 'Las literaturas infantiles y juveniles del marco ibérico. Su influencia en la formación literaria y lectora' (LIJMI)"

     Miembro de ELOS

 
  • Lineas de investigación

    • LIJ en lenguas de España (catalán/español/euskera/gallego)
     Teoría de LIJ
 
  • Publicaciones


    •  

     PUBLICACIONES DE LIBROS O EN LIBROS

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 1997, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 1998), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, 765 pp. (ISBN: 84-453-2275-3).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 1997, en María Isabel Soto López (coord., 1998), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta de Galicia, 160 pp. (ISBN: 84-453-2360-1).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 1998, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 1999), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, 841 pp. (ISBN: 84-453-2577-9).

      

     - (Edición, introdución e notas). Obra narrativa en galego de Aurelio Ribalta y Copete (2000), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, colección Narrativa recuperada, 187 pp. (ISBN: 84-453-2936-7).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 1998, en Mª Isabel Soto López (coord., 2000), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta de Galicia, 153 pp. (ISBN: 84-453-2632-5).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 1999, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2000), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, 965 pp. (ISBN: 84-453-2924-3).

      

     - “La labor de la Asociación Cultural O Facho dentro del panorama de la literatura infantil y juvenil gallega”, en VV. AA. (2000), Actas del II Congreso de Literatura infantil y juvenil: Historia Crítica de la Literatura Infantil e Ilustración Ibéricas, Estremadura: Junta de Extremadura, pp. 353-355 (ISBN: 84-7671-571-4).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 1999, en Mª Isabel Soto López (coord., 2000), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta Galicia, 162 pp. (ISBN: 84-453-3082-9).

      

     - (Con Blanca-Ana Roig Rechou, Alexandra Cabaleiro Carro, Xabier Campos Villar, Mª Xosé López Pérez, Amparo Raviña Rosende, Mario Romero Triñanes e M.ª Isabel Soto López), “Descrición e avaliación da investigación sobre a literatura infantil e xuvenil galega”, en Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García (eds., 2000), Literatura infantil y juvenil: tendencias actuales, Vigo: Universidade de Vigo, pp. 105-120 (ISBN: 84-8158-169-0).

      

     - (Como redactora), Informes de Literatura 1995-2000, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2001), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 84-453-2924-3).

      

     - (Como redactora), Children´s books from Galicia. Rights 2001. Writers-Illustrators-Publishers, en Grupo Celt (2001), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 109 pp. (DL: C-628/2001).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 2000, en Mª Isabel Soto López (coord., 2002), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta de Galicia, 158 pp. (ISBN: 84-453-3480-8).

      

     - (Como redactora), Children´s books from Galicia. Rights 2002. Writers-Illustrators-Publishers, en Grupo Celt (2002), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,109 pp. (DL: C-628/2002).

      

     - “Arrolos ou cantigas de berce”, “Adiviñas e refráns” e “Lendas”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord., 2002), A aventura de oír, contar e ler, Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo/Xunta de Galicia, pp. 10-12/37-42/66-78 (DL: VG-1008-2002).

      

     - (Con Adelina Guisande Couñago, Isabel Mociño González, Amparo Raviña Rosende e Isabel Soto López, coords., 2002), Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías, Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo/Xunta de Galicia, 753 pp. (ISBN: 84-453-374-3).

      

     - (Como redactora), Informes de Literatura 1995-2001, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2003), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 84-453-3574-X).

      

     - (Como membro do grupo responsable da edición), Narradores ocasionais do século XIX. Relato breve, en Modesto Hermida (dir., 2003), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, colección Narrativa recuperada, 658 pp. (ISBN: 84-453-3736-X).

      

     - (Como redactora), Children´s books from Galicia. Rigthts 2003. Writers-Illustrators-Publishers, en Grupo Celt (2003), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 100 pp. (DL: C-582-03).

      

     - “Juan Cuveiro y Piñol”, “Amador Montenegro y Saavedra”, “Aurelio Ribalta y Copete”, “Galo Salinas Rodríguez”, “Dora Vázquez” e “Pura Vázquez”, en Benjamín Casal (dir., 2003), Gran Enciclopedia Galega, Silverio Cañada, Lugo: El Progreso-Diario de Pontevedra, tomo 13, pp. 107-108 / tomo 30, pp. 140-141 / tomo 38, p. 170 / tomo 39, pp. 154-155 / tomo 43, p. 26 / tomo 43, pp. 27-28.

      

     - “Bibliografía sobre Avilés de Taramancos”: apartados “Volumes de carácter xeral” e “Avilés de Taramancos na rede”, en Anxo Tarrío (coord., 2003), Avilés de Taramancos: Día das Letras Galegas 2003, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, pp. 155-162 / pp. 205-207 (ISBN: 84-9750-145-4).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 2001, en Amparo Raviña Rosende (coord., 2003), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta de Galicia, 181pp. (ISBN: 84-453-3703-3).

      

     - (Con Amparo Raviña Rosende), “El realismo social y el imaginario en el teatro infantil y juvenil gallego”, en José Santiago Fernández Vázquez, Ana Isabel Labra Cenitagoya e Esther Laso y León (eds., 2003), Realismo social y mundos imaginarios, una convivencia para el siglo XXI, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, pp. 271-282 (ISBN: 84-8138-572-7).

      

     - (Como redactora), Informes de Literatura 1995-2002, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2004), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 84-453-3737-8).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 2002, en Mª Eulalia Agrelo Costs (coord., 2004), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta de Galicia, 178pp. (ISBN: 84-453-3709-2).

      

     - (Como redactora), Children´s books from Galicia. Rights 2004. Writers-Illustrators-Publishers, en Grupo Celt (2004), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 101 pp. (DL: C-747-2004).

      

     - (Como redactora), Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Seminario Permanente de Educación para a Igualdade/Servizo Galego de Igualdade, 2004, 77 pp. (ISBN: 84-453-3878-1).

      

     - (Como redactora), A nosa literatura infantil e xuvenil 2003, en Isabel Mociño González (coord., 2004), Santiago de Compostela: Gálix/Xunta de Galicia, 159 pp. (ISBN: 84-453-3934-6).

      

     - (Como redactora), A memoria das guerras na literatura infantil e xuvenil en lingua galega, en Mª Jesús Agra Pardiñas e Blanca-Ana Roig Rechou (coords., 2004), Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Gálix, 141pp. (ISBN: 84-9782-248-X).

      

     - “Francisco Javier Ruiz Huici. Análisis de narraciones infantiles para niños de 6-12 años, escritas en castellano entre 1990-98. Bilbao: Universidad del País Vasco, Serie Tesis Doctorales, 2002, 452 pp.”, en Gemma Lluch e Blanca-Ana Roig Rechou (coords., 2005), Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, nº 32, Universidade de Santiago de Compostela, pp. 302-306 (ISBN: 84-9750-498-4).

      

     - (Como redactora), Children´s books from Galicia. Rights 2005. Writers-Illustrators-Publishers, en Grupo Celt (2005), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 95 pp. (DL: C-682-2005).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2003, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2005), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 84-453-3940-0).

      

     - (Con Juan Lago Leis, Isabel Mociño González, Marta Neira Rodríguez, Amparo Raviña Rosende, Blanca-Ana Roig Rechou e Mª Isabel Soto López), “Tratamento dos conflictos bélicos na literatura infantil e xuvenil en lingua galega”, en Veljka Rusicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García (eds., 2005), Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la Literatura Infantil y Juvenil, Vigo: Universidade de Vigo, pp. 71-91, (ISBN: 84-8158-309-X).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2004, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2006), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 84-453-4214-2).

      

     - “¿Quen vive aquí?” e “Chis Chisgarabís”, Libros 2004-2005 escogidos de la literatura infantil (8-11 anos), en Pablo Barrena (coord., 2006), Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, p. 23/ pp. 71-72 (ISBN: 84-89384-63-0).

      

     - (Como redactora), Multiculturalismo e identidades permeábeis na Literatura Infantil do marco ibérico, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez (coords., 2006), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 265 pp. (ISBN: 84-9782-486-5).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2005, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2006), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4340-1).

      

     - (Con Isabel Mociño González, 2007 / Edición, introdución e notas), Obra narrativa en galego de Amador Montenegro, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, colección Narrativa recuperada, 170 pp. (ISBN: 978-84-453-4381-4).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2006, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2007), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4523-8).

      

     - (Con Isabel Mociño González), “A silenciosa subversión do universo feminino como consecuencia da Guerra Civil: A sombra descalza, de An Alfaya”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Pedro Lucas Domínguez (coords., 2008), A guerra civil española na narrativa infantil e xuvenil, Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, pp. 195-206 (ISBN: 978-84-9782-885-7).

      

     - (Como colaboradora), Docencia, investigación y crítica de LIJ en el Marco Ibérico. Informe 2004-2007, en LIJMI (Literatura Infantil y Juvenil en el Marco Ibérico, ed., 2008), Cuenca: Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI)/Universidad de Castilla-La Mancha, 68 pp. (DL: CU-23-2008).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2007, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2008), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 879-84-453-4696-9).

      

     - (Con Marta Neira Rodríguez e Blanca-Ana Roig Rechou), “Apuntamentos para unha historia da literatura dramática infantil e xuvenil galega. Unha selección de obras e autores”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Ana Margarida Ramos e José António Gomes (coords., 2009), Teatro para a Infância e Juventude. Aproximações à Literatura Dramática, Porto: Deriva Editores, pp. 74-153 (ISBN: 978-972-9250-46-0).

      

     - (Con Marta Neira Rodríguez e Blanca-Ana Roig Rechou), “A poesía infantil no século XXI en Galicia”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords., 2009), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, pp. 77-108 (ISBN: 978-84-9914-026-1).

      

     - “O círculo da vida: Amar e outros verbos, de Ana María Fernández”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords., 2009), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, pp. 299-311 (ISBN: 978-84-9914-026-1).

      

     - “O son da palabra: Aire sonoro, de Antonio García Teijeiro”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Soto López e Marta Neira Rodríguez (coords., 2009), A poesía infantil no século XXI (2000-2008), Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, pp. 313-323 (ISBN: 978-84-9914-026-1).

      

     - (Con Blanca-Ana Roig Rechou, Marta Neira Rodríguez, Isabel Mociño González e Celia Vázquez García), “A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego”, en Ana Margarida Ramos, José António Gomes e Sara Reis Silva (coords., 2009), A Memória nos Livros: História e histórias, Porto: Deriva Editores, pp. 55-72 (ISBN: 978-972-9250-63-7).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2008, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2009), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4841-3).

      

     - (Como redactora), Itinerario de Lecturas. De Camiño a Compostela pola LIX, en Blanca-Ana Roig Rechou e Mª Jesús Agra Pardiñas (eds., 2010), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS (Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil)/LIJMI (Red Temática de Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano”), pp. 133 (ISBN: 978-84-693-1194-3).

      

     - (Como redactora), A Santiago. Relatos infanto-xuvenís para o Camiño, en Blanca-Ana Roig Rechou e Carmen Franco Vázquez (eds., 2010), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/ELOS (Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e X/Juvenil)/LIJMI (Red Temática de Investigación “Las Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco Ibérico e Iberoamericano”), pp. 167 (ISBN: 978-84-693-1193-6).

      

     - (Con Marta Neira Rodríguez e Blanca-Ana Roig Rechou), “Unha maré de poesía galega. Poesía para a infancia no século XXI: autores e correntes”, en José António Gomes, Blanca-Ana Roig Rechou, Isabel Mociño e Ana Margarida Ramos (coords., 2010), Maré de livros, Porto: Deriva Editores, pp. 33-62 (ISBN: 978-972-9250-73-6).

      

     - (Como redactora), Informe de Literatura 2009, en Blanca-Ana Roig Rechou (dir. e coord., 2010), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades/Xunta de Galicia, CD-Rom (ISBN: 978-84-453-4946-5).

      

     ARTICULOS EN REVISTAS 

      

     - “O Facho e a literatura infantil e xuvenil galega”, Santiago de Compostela: Fadamorgana. Revista Galega de Literatura Infantil e Xuvenil, nº 2, “101 anos de literatura infantil e xuvenil”, outubro 1999, pp. 38-41 (DL: C-670-1999).

      

     - “Bibliografía primaria”, La Voz de Galicia, Suplemento especial “20 anos do pasamento. Álvaro Cunqueiro. A maxia na palabra”, A Coruña: La Voz de Galicia, 28 febreiro 2001, p. 48.

      

     - “As revistas infantís e xuvenís: Malasartes”, Universidade de Santiago de Compostela: Boletín Galego de Literatura, nº 28, “Libros”, 2º semestre, novembro 2002, pp. 240-247 (ISSN: 0214-9117).

      

     - “Gemma Lluch e Blanca-Ana Roig Rechou (coords). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 15 (II Série), “Recensões e notas críticas”, decembro 2007, pp. 84-86 (ISSN: 0874-7296).

      

     - “Helena Villar Janeiro. O souto do anano”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 16 (II Série), “Recensões e notas críticas”, outubro 2008, pp. 76-77 (ISSN: 0874-7296).

      

     - “Marcos S. Calveiro. Rinocerontes e quimeras”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 17 (II Série), “Recensões e notas críticas”, abril 2009, pp. 87-88 (ISSN: 0874-7296).

      

     - (Con Marta Neira Rodríguez), “Vinte anos da colección ‘Merlín”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 17 (II Série), “Referências”, abril 2009, pp. 55-57 (ISSN: 0874-7296).

      

     - (Con Isabel Mociño González), “As traducións entre a literatura infantil e xuvenil galega e vasca”, Universidad del País Vasco: Un mundo muchas miradas/Mundu bat begirada anitz, Revista de filología/Filologiako aldizkaria, decembro 2008, pp. 81-100 (ISSN: 1889-2663).

      

     - (Con Isabel Mociño González e Marta Neira Rodríguez), “Las antologías en la Literatura Infantil y Juvenil gallega como instrumentos didácticos en la enseñanza”, Universidad de Valladolid: Tabanque. Revista pedagógica, nº 21, 2008, pp. 139-160 (ISSN: 0214-7742).

      

     - (Con Marta Neira Rodríguez) “Antonio García Teijeiro. Bolboretas no papel”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 18 (II Série), “Recensões e notas críticas”, outubro 2009, pp. 77-78 (ISSN: 0874-7296).

      

     - “Xoán Babarro e Ana María Fernández. Do A ao Z. Galicia”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 18 (II Série), “Recensões e notas críticas”, outubro 2009, pp. 78-79 (ISSN: 0874-7296).


     - “As palabras están a mirarse arredor da mesa”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 19 (II Série), “Recensões e notas críticas”, maio 2010, pp. 76-77 (ISSN: 0874-7296).

      

     - “Ana María Fernández. Un dos pilares da conformación do sistema literario infantil e xuvenil galego”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 19 (II Série), “Perfil”, maio 2010, pp. 11-17 (ISSN: 0874-7296).


     - “Pedro C. Cerrillo e Carlos J. Martínez Soria (eds.). Lectura, Infancia y Escuela”, Porto Editora: Malasartes. Cadernos de Literatura para a Infância e a Juventude, nº 20 (II Série), “Recensões e notas críticas”, novembro 2010, pp. 91-92 (ISSN: 0874-7296).

      

      

 
 

Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil

Teléfonos: (34) 986 81 22 54
E-mail:anilij@uvigo.esasociacionanilij@gmail.com

© Copyright 2008 - 2009 ANILIJ | Todos los derechos reservados

 

Validador W3C XHTML Validador W3C CSS Realizado por 00 ESTUDIO AUDIOVISUAL