logotipo cica

La asociación | Miembros


  • Marta Neira Rodríguez (ELOS)

   • Universidad
    • Universidad de Santiago de Compostela
   • Cargo
    • Licenciada en Filología gallega . Becaria Predoctoral
   • Empresa
    • Facultade de Ciencias da Educación
   • Email
   • Teléfono
    • 981563100
   • Localidad
    • Santiago
 
  • Observaciones

    • Miembro de ELOS

 
  • Lineas de investigación

    • LIJ en lenguas de España (catalán/español/euskera/gallego)
 
  • Publicaciones

    • - Neira Rodríguez et al. 2004. Guía de literatura infantil e xuvenil non discriminatoria. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Servicio Galego de Igualdade.
     - Neira Rodríguez, Marta. 2004a."Con Roser Capdevila en Compostela", en Gemma Lluch e Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Para entenderte mellor. As literaturas infantís e xuvenís do marco ibérico. Monográfico do Boletín Galego de Literatura, 32, 261-271.
     - GRUPO CELT (formado por Marta Neira Rodríguez et al.). 2004b. Children’s books from Galicia. Rights 2004. Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.
     - GRUPO CELT (formado por Marta Neira Rodríguez et al.). 2005. Children’s books from Galicia. Rights 2005. Santiago de Compostela/Vigo: Xunta de Galicia/Asociación Galega de Editores.
     - Neira Rodríguez, Marta. 2005a. “Hans Christian Andersen. Cronobibliografía”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e el Quijote na literatura infantil e xuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 21-44.
     - Neira Rodríguez, Marta. 2005b. “Hans Christian Andersen en lingua galega”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e el Quijote na literatura infantil exuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 57-73.
     - Neira Rodríguez, Marta. 2005c. “Hans Christian Andersen. Bibliografía selectiva”, en Blanca-Ana Roig Rechou (coord.). Hans Christian Andersen, Jules Verne e el Quijote na literatura infantil exuvenil do marco ibérico. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 101-104.
     - Neira Rodríguez, Marta et al. 2005d. “Tratamento dos conflitos bélicos na literatura infantil e xuvenil en lingua galega”, en Veljka Ruzicka Kenfel, Celia Vázquez García e Lourdes Lorenzo García, Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la literatura infantil y juvenil. Vigo: Universidade de Vigo, 71-91.
     - Neira Rodríguez et al. 2006a. “Unha selección para a educación literaria”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 51-59.
     - Neira Rodríguez, Marta. 2006b.“Literatura infantil y juvenil, lector y competencia literaria en la prensa compostelana del Rexurdimento”, en Fernando Fraga de Azevedo (coord.), Actas do 2º Congresso Internacional “Criança, Língua, Imaginário e Texto Literário. Centro e margens na literatura para crianças e jovens”. Braga: Instituto de Estudos da Criança (IEC)- Universidade do Minho.
     - Neira Rodríguez, Marta. 2007a. “Literatura Infantil y Juvenil, Lector y Competencia Literaria en la Prensa Compostelana del Rexurdimento”, en Fernando Azevedo, Joaquim Machado de Araújo, Cláudia Sousa Pereira e Alberto Filipe Araújo (coords.). Imaginário, Identidade se Margens. Estudos em torno da Literatura Infanto-Juvenil, Gaia-Porto: Gailivro, 546-553.
     - Neira Rodríguez, Marta et al. 2007b. “Unha selección para a educación literaria”, en Blanca-Ana Roig Rechou, Pedro Lucas Domínguez e Isabel Soto López (coords.). Teatro infantil do texto á representación. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Fundación Caixa Galicia, 207-215.
     - Neira Rodríguez, Marta et al. 2007c. “Grandes autores para pequenos leitores” en José António Gómes, Blanca-Ana Roig Rechou e Ana Margarida Ramos (coords.). 12ºs Encontros Luso-Galaico-Franceses do libro infantil e Juvenil. Grandes autores para pequenos leitores. Santiago de Compostela: LIJMI. CD-ROM.
     - Neira Rodríguez, Marta et al. 2007d. “Produción canonizada na literatura infantil e xuvenil galega (1960-1985)”, en Blanca-Ana Roig Rechou e José António Gómes (coord.). Grandes Autores para Pequenos Leitores. Literatura para a infância e a juventude: Elementos para a construção de um cânone. Porto: Deriva Editores, 53-94.
     - Neira Rodríguez, Marta e Isabel Mociño. 2007e. “Situación actual de la Literatura infantil y juvenil en cuanto a apoyo institucional”/ “The Governamental Supports for Children and Young Adult’s Literature”, en Roig Rechou, Blanca-Ana e Mónica Domínguez (coords.). The Research Quartely of Childrens & Youth’s Literature. Pazhuhesh Nameh, Tehran-Iran, 37-47.

 
 

Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil

Teléfonos: (34) 986 81 22 54
E-mail:anilij@uvigo.esasociacionanilij@gmail.com

© Copyright 2008 - 2009 ANILIJ | Todos los derechos reservados

 

Validador W3C XHTML Validador W3C CSS Realizado por 00 ESTUDIO AUDIOVISUAL